MÅLBAR

Få klimatal på din bordplade!

De væsentligste miljøbelastninger i vores forretning stammer fra vores indkøb og produktion af produkter - Det vil sige vores Scope 3 udledning. Dette skyldes bl.a. indkøb af råvarer som træ og sten fra hele verdenen, med dertilhørende lang fragt samt arbejdsmæssige udfordringer i oprindelsesområdet.

Derfor er det ikke nok for os kun at fokusere på minering af vores direkte udledning i Scope 1 og 2 - Vi må og skal inkludere et bredere fokus på Scope 3, for at nå i mål med Paris aftalen og bekæmpe den globale opvarmning.

Målbar-værktøjet beregner det samlede klimafodaftryk, der udledes fra produktet. Dette er beregnet i henhold til EU-reglerne for produktmiljøaftryk (EU PEF) og præsenteret i henhold til EN 14067 (produkters kulstoffodaftryk). 

 

CO2e-tal gør valget nemmere

Målbar muliggør at vi i vores produktudviklingsprocessor let og effektivt kan integrere viden om hvordan vi minimere det færdige produkts CO2 udledning. -Og ikke mindst, kan vi give vores kunder og slutbrugere viden om deres kommende bordplades CO2e-udledning, så de kan prioritere dine indkøb og træffe det mest hensigtsmæssige valg der passer deres behov og individuelle ønske om eventuel kompensation, for at minimere klimaets belastning ved vores forbrug. 

 

Lifecycle screening: 

Resultaterne fra vores Målbare screeninger er den samlede mængde drivhusgasemissioner (GHG) forbundet med produktets fulde livscyklus. I dette tilfælde inkluderer det påvirkninger forbundet med råmaterialer og emissioner fra fremstilling (materialer og ressourcer), transport, i brug (rengøring) påvirkninger og påvirkninger ved afslutningen af levetiden (genbrug, genbrug, forbrænding, losseplads osv.).

Målbar's data for livscyklus screeningen præsenteres visuelt forenklet for læsere, der ikke er miljøprofessionelle.

At lave en hurtig beregning og opsummere disse emissioner er, hvad vi kalder en livscyklusscreening.

Læs mere om Målbars tilgang til livscyklus screeninger her.

 


HORNs data ligger lige nu til endelig verificering ved Målbar - Siden opdateres herefter med produktspecifik data. 

HORN Bordplader A/S

Farvervej 40
DK-7490 Aulum
Danmark

Tlf.: +45 9749 8090
Fax: CVR: 25798902

Email: post@hornbordplader.dk
Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere