Betingelser & vilkår

Gældende for HORN Tryghedsprogrammer

 

Betingelser ved opmålingen: 

• Skabe skal være i vatter/lod, samt være tilpasset i højden.
• Eventuel understøtning skal være korrekt monteret og fastgjort jf. HORNs monteringsvejledning.
• Vægge og skabe må ikke forandres mellem opmålingen og levering.
• HORN foretager opmålingen ud fra de oplysninger der er anført på online bestillingsformularen for Low-Risk og All-Risk.
• Ændres opmålingsdatoen på dagen, vil der blive fremsendt faktura.
• Er ovennævnte forhold ikke i orden, og vi vurderer, at opmålingen ikke kan udføres, vil der blive fremsendt faktura.
• Gældende ved eksisterende plader: Diverse vægbeklædning og lister skal være afmonteret inden opmåling.
• Gældende ved eksisterende plader: Vejledning i korrekt understøtning er ikke muligt.

 

Betingelser ved oplægningen/monteringen: 

• Skabe skal være i vatter og være monteret korrekt.
• Der skal være fri og uhindret adgang til skabe, samt stabile adgangsveje.
• Eventuelle eksisterende plader skal være afmonteret inden monteringsdatoen.
• Alle udskæringer til f.eks. kogeplade og vask skal være foretaget inden leveringen og eventuel montering.
• Højskabe, hvor bordplader skal støde helt op til, må ikke fastgøres inden udførelsen af Half-Risk og All-Risk.
• Stikkontakter, dørgerigter, overskabe og lignende skal ved Half-Risk og All-Risk være fjernet inden leveringen, således korrekt håndtering kan
foretages.
• Ved Half-Risk og All-Risk vil der blive anvendt en overmalebar hvid fuge.
• Er ovennævnte forhold ikke i orden, og vi vurderer, opgaven ikke kan udføres, vil der blive fremsendt faktura til dækning af montørtid, og
forgæves kørsel. Tages pladerne i den forbindelse retur for senere genlevering vil dette blive faktureret.
• Eventuelt ekstra arbejde faktureres jf. serviceprislisten.
• Ved tunge og større plader påregnes der et håndteringstillæg. Se fragtprislisten.

 

Tolerancer & forbehold: 

• Der henvises til produktinformationen for det valgte materiale hvor tolerancer samt øvrige muligheder/begrænsninger er beskrevet.
• Der skal påregnes op mod 3-5 mm afstand ved afslutninger. Herunder skal der ligeledes påregnes 3-5 mm afstand mellem skab og gavl på
broløsninger.
• Udhænget på pladerne kan variere +/- 3 mm fra det ønskede.
• Plader med eventuelle tykkelsesforskelle vil blive opklodset med en jævn overflade, således forskellen kommer på undersiden ned mod
skabene.
• Kræves der kran/lift og-/eller anden specialtransport, ifm. leverancen, vil der blive fremsendt faktura jf. fragtprislisten.

 

 

Generelt:
Det forventes at konsulenten står for information af gældende vilkår og betingelser – Herunder tolerancer og produktvejledning om de valgte
materialer.

 


Bemærk: Eksisterende rettefrist frafalder ved bestilling af LOW-RISK og ALL-RISK. Ved tunge og større plader påregnes der et håndteringstillæg.
Se Fragtprislisten.

HORN Bordplader A/S

Farvervej 40
DK-7490 Aulum
Danmark

Tlf.: +45 9749 8090
Fax: +45 9749 8099

Email: post@hornbordplader.dk
Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere